Nasza Kancelaria specjalizuje się w kilku dziedzinach prawa, co nie oznacza, że ogranicza swoją działalność tylko do nich. Zawsze staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, jesteśmy otwarci na wszelakie nowe zagadnienia, zwłaszcza, gdy chodzi o sprawy precedensowe, wymagające nowatorskiego podejścia.

Reprezentujemy interesy naszych Klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, a także przed organami administracyjnymi i innymi instytucjami, starając się w pierwszym rzędzie doprowadzić do polubownego załatwienia sporu.

C Włodzimierz Rasilewicz, 2007
ul. Gazowa 12/1, 31-060 Kraków, tel. 012 430 04 55, fax 012 430 04 57, e-mail: kancelaria@rasilewicz.pl