Prawo cywilne
Z zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego spotyka się każda osoba w codziennym życiu. Dlatego też zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje cały wachlarz spraw cywilnych, poczynając od prawa rzeczowego, zobowiązań, spadkowego aż po prawo rodzinne.
W powyższym zakresie Kancelaria świadczy usługi polegające na redagowaniu umów, udzielaniu porad prawnych i przygotowaniu innych dokumentów. Oczywiście występujemy również w postępowaniach sądowych we wszystkich instancjach, w tym w szczególności w sprawach o zapłatę, o wydanie nieruchomości, o ochronę posiadania, o zniesienie współwłasności, o podział majątku, w sprawach wieczystoksięgowych, o stwierdzenie nabycia spadku, o podział spadku, a także w sprawach małżeńskich, w sprawach pomiędzy rodzicami i dziećmi oraz alimentacyjnych itp.

C Włodzimierz Rasilewicz, 2007
ul. Gazowa 12/1, 31-060 Kraków, tel. 012 430 04 55, fax 012 430 04 57, e-mail: kancelaria@rasilewicz.pl