Prawo administracyjne
W zakresie spraw administracyjnych występujemy zarówno przed organami administracyjnymi, dążąc do tego, by już na tym etapie sprawa została korzystnie rozstrzygnięta, jak również przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Największą część spośród prowadzonych przez nas spraw administracyjnych stanowią sprawy podatkowe.

C Włodzimierz Rasilewicz, 2007
ul. Gazowa 12/1, 31-060 Kraków, tel. 012 430 04 55, fax 012 430 04 57, e-mail: kancelaria@rasilewicz.pl