Zgodnie z art. 33 ust. 5 lit. a) zasad etyki radcy prawnego niedopuszczalne jest publiczne informowanie o wykazie klientów.
Wykaz klientów, którzy korzystają z naszych usług udostępnimy na Państwa życzenie w Kancelarii.

C Włodzimierz Rasilewicz, 2007
ul. Gazowa 12/1, 31-060 Kraków, tel. 012 430 04 55, fax 012 430 04 57, e-mail: kancelaria@rasilewicz.pl