Prawo gospodarcze jest dziedziną, w której specjalizuje się nasza Kancelaria. Obsługujemy podmioty gospodarcze, w tym spółki prawa handlowego we wszelkich dziedzinach ich działalności. Rozpoczynającym działalność gospodarczą pomagamy w doborze właściwej formy prawnej działalności, w założeniu i rejestracji podmiotu gospodarczego. Przygotowujemy projekty umów, bierzemy udział w negocjacjach z kontrahentami, opracowujemy niezbędne do funkcjonowania i rozwoju firmy dokumenty (np. projekty uchwał), jak również czuwamy nad prawidłowym przebiegiem posiedzeń i obrad poszczególnych organów podmiotów prawnych.
Szczególna rola naszej Kancelarii polega na doradztwie podatkowym, a także na zabezpieczeniu interesów finansowych obsługiwanych podmiotów. Pomagamy w przeprowadzaniu przekształceń podmiotowych, podziałów, fuzji, a także likwidacji podmiotów gospodarczych.
Ważną częścią działalności Kancelarii jest doradztwo inwestycyjne i re-prezentowanie naszych Klientów w procesach inwestycyjnych, w szczególności w inwestycjach budowlanych.

C Włodzimierz Rasilewicz, 2007
ul. Gazowa 12/1, 31-060 Kraków, tel. 012 430 04 55, fax 012 430 04 57, e-mail: kancelaria@rasilewicz.pl